Rreth

Koral Food

Shoqeria “KORAL Food ” eshte themeluar ne vittin 2013. Kompania Koral-Food operon ne fushen e tregtimit, me aktivitet te llojit import, shitje shumice-pakice te produkteve ushqimore (sallameri ,agro, bulmet, te ngrira.etj ). Gama e produkteve ne kompamine Korai Food eshte shtuar vit pas viti. Kompanla Koral Food eshte shperndares ekskIuziv i markave te mireniohura boterore ne sektorin ushqirnor.
Perparesi e punes sone eshte zgjerimi i panderprere i games se artikujve dhe menaxhimi me i mire i tregut
“THUAJ KORAL FOOD – THUAJ CILESI”!

koral2

Kontakt

Per me shume informacion mos hezitoni te na kontaktoni